портфолио, Нина Лакина, Входная группа
портфолио, Нина Лакина, Гостиная
портфолио, Нина Лакина, Сауна
портфолио, Нина Лакина, Кухня
портфолио, Нина Лакина, Спальни